ارورهای و خطاهای ماشین ظرفشویی بوش

ارور های و خطاهای ماشین ظرفشویی بوش

مخصوص ماشین های سری SMS/SH و Exxcel/logixx:

  کد های خطا و توضیحات
کد های خطا و ارورها E01، E02، E03، E04، E05
دلیل بروز خطا این خطاها بدلیل خرابی ماژول برق پیش آمده است. برای حل مشکلات برقی بهترین راه حل تماس با مرکز تخصصی خدمات کارا سرویس می باشد.
کد خطا و ارور E06
دلیل بروز مشکل پیش آمده برای درب ماشین ظرفشویی بوش
اقدام مورد نیاز سنسور تشخیض بسته یا باز بودن درب ماشین برای شروع فرایند شستشو درست کار نمی کند. ابتدا چک کنید چیزی مقابل سنسور گیر نگرده باشد.
کد خطا و ارور E07
دلیل بروز خطا ظرف ها بدلیل مشکل ایجاد شده در فن دستگاه خشک نمی شوند.
کد خطا و ارور E08
دلیل بروز خطا آب از سطح المنت گرم کن ماشین بالاتر نمی رود.
اقدام مورد نیاز در بیشتر مواقع مشکل از المنت گرم کن دستگاه و یا مشکل آب ریزی.
کد خطا و ارور E09
دلیل بروز خطا مشکل گرم کن دستگاه. که در بیشتر مواقع بدلیل خرابی المنت گرم کن می باشد.
کد خطا و ارور E10
دلیل بروز خطا مشکل المنت گرم کن ماشین ظرفشویی.
اقدام مورد نیاز چک کنید که چیزی موجب انسداد و عدم اتصال آب داخل دستگاه با المنت نشده باشد. مثل رسوبات و یا آهک.
کد خطا و ارور E11
دلیل بروز خطا خطا در ترموستات و یا سنسور دمای ماشین ظرفشویی.
اقدام مورد نیاز در صورت نیاز باید قطعه خراب تعویض شود.
کد خطا و ارور E13
علامت دمای آب به بیش از 75 درجه رسیده است.
اقدام مورد نیاز در صورتی که شلنگ اتصال دستگاه را به اشتباه به آب گرم متصل کرده اید آن را با آب سرد جابجا کنید.
کد خطا و ارور E14
دلیل بروز خطا خطای سنسور سوئیچ جریان .
اقدام مورد نیاز اتصالات دور سوئیچ چک شود و در صورت وجود مانع، بر طرف شود.
کد خطا و ارور E15
علامت نشتی آب از مخزن اصلی ظرفشویی.
اقدام مورد نیاز مخزن ظرفشویی را از آب تخلیه کنید. سپس در صورتی که این اتفاق دوباره تکرار شد، به معنی وجود سوراخ در مخزن اصلی ماشین ظرفشویی می باشد.

خطاهای ماشین ظرفشویی بوش

کد خطا و ارور

E16
دلیل بروز خطا خطای مربوط به شیر فلکه ورودی آب.
اقدام مورد نیاز منبع آب و شیر فلکه ورودی آب را چک کنید.
کد خطا و ارور E17
علامت سطح آب وارد شده به دستگاه بسیار زیاد است.
دلیل بروز خطا خطای مربوط به سنسور تشخیص سطح آب و یا خطا در تخلیه آب.
کد خطا و ارور E18
علامت سطح آب بسار پایین است.
دلیل بروز خطا احتمال ایجاد خطا در شیر فلکه آب ماشین.
کد خطا و ارور E20
علامت مشکل وجود قطعی برق و یا کم شدن ولتاژ.
دلیل بروز خطا قطعی و کم شدن نوسانات برق موجب ایجاد خطا در عملکرد سیم پیچ های پمپ جریان آب و یا مشکل در موتور دستگاه می شود.
کد خطا و ارور E21
علامت پمپ جریان آب بسته شده است.
دلیل بروز خطا وجود مانع باعث مسدود شدن مسیر بین موتور و پمپ جریان آب شده و باعث تجمع بیش از حد آب شده است.
کد خطا و ارور E23
علامت مشکلی مشابه کد خطای E21 ولی اینبار بدلیل وجود مشکل برقی در پمپ تخلیه.
اقدام مورد نیاز در صورت نیاز پمپ تخلیه را تعویض کنید.
کد خطا و ارور E24
علامت ماشین ظرفشویی به خوبی تخلیه نمی کند.
دلیل بروز خطا فیلتر تخلیه مسدود شده است.
اقدام مورد نیاز فیلتر تخلیه را تمیز کنید.
کد خطا و ارور E25
علامت ماشین ظرفشویی به خوبی آب را تخلیه نمی کند.
دلیل بروز خطا احتمال مسدود شدن فیلتر ها، مثل کد خطای E24. در غیر این صورت این خطا می تواند مسدود بودن پمپ تخلیه نیز باشد.
کد خطا و ارور E26
دلیل بروز خطا مشکل سوئیچ/تنظیم کننده آب.
اقدام مورد نیاز سوئیچر آب را چک کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.
کد خطا و ارور E28
دلیل بروز خطا مشکل مربوط به سنسور تشخیص میزان کدر بودن آب.
علامت ظرفها به خوبی تمیز نمی شوند. و آب کثیف در دستگاه می ماند. با مرکز خدمات تخصصی لوازم خانگی بوش کارا سرویس تماس بگیرید.

در بعضی از ماشین های ظرفشویی بوش، کد های خطا در فرمت های متفاوتی مثل E00 (مانند مدل هایی که ماشین ظرفشویی دارای نمایشگر می باشد) نمایش داده خواهند شد که در ذیل توضیح داده شده اند:

  کد های خطا و توضیحات
کد های خطا و ارورها  A یا B
دلیل بروز خطا خطا در سنسور آب ماشین ظرفشویی بوش.
اقدام مورد نیاز دنبال نشانه های نشتی آب در ماشین ظرفشویی بگردید.
کد خطا و ارور C
دلیل بروز خطا خطای فشار موتور.
اقدام مورد نیاز بررسی موتور و سیم کشی فشار موتور. برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.
کد خطا و ارور D
دلیل بروز خطا خطای بخش سیم کشی و قسمت الکتریکی دستگاه.
اقدام مورد نیاز برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.
کد خطا و ارور E
دلیل بروز خطا مشکل سوپاپ هدایت کننده.
سوپاپ هدایت کننده چیست؟ این سوپاپ هدایت کننده برای هدایت آب به بالا و یا پایین دیگ ماشین در مواقعی که حجم آبگیری نصف انتخاب شود استفاده می شود.
اقدام مورد نیاز بررسی سوپاپ و سیم کشی برای عیب یابی و حل مشکل. برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.
کد خطا و ارور F
دلیل بروز خطا اتمام زمان آبگیری. حجم آب وارد شده به دستگاه در مدت زمان 6 دقیقه از شروع کار ماشین  کافی نیست.
اقدام مورد نیاز بررسی بورد اصلی ماشین. برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.
کد خطا و ارور G
دلیل بروز خطا خطای مربوط به قطعه سوئیچینگ دستگاه.
اقدام مورد نیاز بررسی قطعه  سوئیچینگ دستگاه و سیم کشی مربوطه.  برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.

کد خطا و ارور

خطاهای ماشین ظرفشویی بوش

H
اقدام مورد نیاز ماشین ظرفشویی آب را گرم نمی کند.
دلیل بروز خطا امکان وجود خطا در المنت گرم کن، ترموستات و یا سیم کشی ماشین. برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.
کد خطا و ارور K
دلیل بروز خطا سنسور ترموستات کار نمی کند.
اقدام مورد نیاز بررسی ترموستات و سیم کشی های مربوطه. برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.
کد خطا و ارور 0
دلیل بروز خطا خطا در سنسور فشار.
اقدام مورد نیاز بررسی سنوسور فشار و سیم کشی های آن. برای حل مشکل با مرکز تخصصی لوازم خانگی بوش تماس بگیرید.

کارا سرویس، تعمیرات تخصصی لوازم خانگی بوش

به اشتراک گذاری این مطلب

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید