ارورهای ماشین لباسشویی بوش

خطاهای عمومی ماشین لباسشویی بوش:

خطاهای (ارورهای) عمومی ماشین لباسشویی بوش که مربوط به مصرف کننده هستند.

در استفاده از ماشین لباسشویی ممکن است با پیام هایی مواجه شوید که باعث نگرانی شما شوند.

در این مطلب به اختصار به بعضی از این خطاهای (ارورهای) عمومی ماشین لباسشویی بوش که مربوط

به مصرف کننده هستند اشاره شده است.

لطفا توجه داشته باشید که در صورت بروز سایر خطاهای با مرکز خدمات پس از فروش کارا سرویس تماس بگیرید:

  • F17 زمان آبگیری از حد مجاز گذشته است
  • F60 فشار زیاد آب ورودی
  • F31 آبگیری زیاد و یا وزن زیاد لباس ها
  • ارورهای ماشین لباسشویی بوش
  • F18 عدم تخلیه آب
  • F23 وارد شدن آب به کف ماشین لباسشوئی
  • F29 عدم ورود آب به دستگاه

لطفا در صورت بروز خطاهای دیگر به مرکز خدمات تخصصی تعمیرات بوش، کارا سرویس تماس بگیرید.

به اشتراک گذاری این مطلب

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید